Meld je aan voor de AERIUS gebruikersdag op 21 april

dinsdag, 5 april 2022

Graag nodigen we je uit voor de AERIUS Gebruikersdag 2022 op donderdag 21 april. Op deze dag bieden wij je een gevarieerd en interactief programma waarin wij je meenemen in wat AERIUS (nog meer) voor jou kan betekenen. We gaan in op de functionaliteiten en wensen die gerealiseerd zijn en we geven inhoudelijke en praktische adviezen over het gebruik van AERIUS. Bovendien bepaal jij als gebruiker in belangrijke mate hoe wij AERIUS verder kunnen verbeteren. In en na de gebruikerssessie op 10 maart jl. hebben wij van jullie input gekregen. Op 21 april willen wij dit samen met jullie verder uitwerken in diverse workshops in de middag. Daarnaast besteden we in de middag ook aandacht aan de gebiedsgerichte aanpak met focus op data (visualisatie) en de informatiebehoefte voor gebiedsplannen.

Ochtendprogramma

Arjen Doosje, programmadirecteur bij programma Directoraat Generaal Stikstof (DGS) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opent de dag. Onze dagvoorzitter Irene van Dorp modereert de dag en begeleidt het dagprogramma. Laurens Boven, onafhankelijk onderzoeksjournalist, leidt in de ochtend het rondetafelgesprek. In een Nieuwsuur-achtige setting vraagt hij enkele hoofdpersonen van verschillende organisaties naar hun perspectief op AERIUS. Na een korte pauze volgt er een driehoek-gesprek tussen een ervaren initiatiefnemer, vergunningverlener en een vertegenwoordiger van het team AERIUS waarin vragen gesteld kunnen worden.

Workshops

De middag bestaat uit meerdere (inter)actieve workshops waarin we specifieke onderwerpen bespreken. Voor sommige onderwerpen zijn aaneengeschakelde sessies waarin de uitkomst van een eerdere sessie gebruikt wordt in de opvolgende sessie voor verdere concrete uitwerking. Andere onderwerpen worden in een speeddate tussen gebruikers en ontwikkelaars uitgewerkt. Nadere details en het definitieve programma volgt op dinsdag 19 april. Je kunt in de aanmelding voor de verschillende workshops jouw eerste en tweede voorkeur doorgeven. We doen ons best om hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven, maar bij de indeling moeten we rekening houden met de maximale capaciteit van een zaal. Wij vragen daarom jouw begrip wanneer je in een andere sessie dan jouw opgegeven voorkeur ingedeeld bent. Het opgeven van de eerste en tweede voorkeur is niet verplicht; indeling vindt dan op basis van rol plaats. Bij aanmelding kan je aangeven welke onderwerpen je graag in de ochtend besproken wilt zien.

Hybride

De dag is gedeeltelijk hybride opgezet, houd er echter rekening mee dat niet alle workshops in de middag geschikt zijn voor een hybride werkvorm. Ook is er een maximum capaciteit aan fysieke bezoekers. Om die reden vragen wij je om op te geven of je fysiek of digitaal aanwezig bent.

Praktische informatie

Tijd: 9.30 - 17.00 uur (inloop 9.00 uur)

Locatie: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht (www.muntgebouw-utrecht.nl)

Meer informatie