Kleurrijke eerste PAS-opleidingsdag in Utrecht

woensdag, 23 maart 2011

Een kleine zeventig bezoekers trok de eerste algemene opleidingsdag over  de PAS op dinsdag 22 maart in Utrecht. In het moderne en kleurrijk verlichte MediaPlaza werden intensieve sessies gehouden over Fase III, de PAS-instrumenten en hoe ze gebruikt moeten worden, en de rapportage waarin dat moet uitmonden.

Daarmee was de kop eraf voor een intensief opleidingstraject dat bestaat uit een tweetal algemene opleidingsdagen (vrijdag 25 maart de tweede) en nog eens drie dagen waarop deelnemers naar keuze worden getraind in het gebruik van de PAS-instrumenten AERIUS en Herstelstrategieën. Deze eerste opleidingsdag bood een breed programma van onderdelen waarin de deelnemers vertrouwd werden gemaakt met de handleiding voor het maken van een stikstofanalyse per gebied, en met de hulpmiddelen die daarbij ter beschikking staan. In de ochtend waren er plenaire onderdelen over de PAS, over Fase III van de PAS en - in helicopterview - over de PAS-instrumenten. 's Middags werd er in kleinere groepen gewerkt met de handleiding, waarbij gebruik werd gemaakt van de ervaringen in de drie pilotgebieden  Binnenveld, de Zuid-Hollandse duingebieden en het Limburgse Bemelerberg en Schiepersberg. Voor de verschillende bijeenkomsten werd steeds de kleur van de verlichting vrij drastisch aangepast, met een verfrissend effect dat in elk geval geen twijfel liet over de overgang van de ene naar de andere sessie.

De deelnemers, merendeels werkzaam bij organisaties als Dienst Landelijk Gebied (DLG), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincies, gaan in de komende maanden in het kader van Fase III van de PAS zelf deze gebiedsanalyses opstellen. De provinciale coördinatoren van Fase III dragen er dan zorg voor dat de gebiedsrapporten, die zo veel mogelijk langs dezelfde lijnen zijn opgebouwd, uiteindelijk onderdeel worden van een twaalftal provinciale eindrapportages.