Introductiebrochure PAS verschenen

woensdag, 13 april 2011
Voorkant van de brochure 'Hoe werkt de Programmatische Aanpak Stikstof'

De Programmatische Aanpak Stikstof: ecologie en economie door één deur', dat is de titel van de introductiebrochure over de PAS die vandaag is verschenen. De brochure, met een omvang van 16 pagina's A4, is beschikbaar in print maar ook als PDF.

De brochure is geschreven voor iedereen die qua werk of belangstelling dichtbij de problematiek van stikstof en Natura 2000 staat, maar die nog niet vertrouwd is met de PAS. Hij bevat informatie over Natura 2000, de voorgeschiedenis van de PAS, het gefaseerde proces naar een definitieve aanpak van de stikstofproblematiek, de werking van de PAS en die van de verschillende PAS-instrumenten.