INTERVIEW “De werkgroep zat achter het stuur van de ontwikkeling van AERIUS”

maandag, 24 november 2014

In oktober vond de 24e ontwikkelsprint van AERIUS plaats. Na twee jaar ontwikkelen is de Calculator gereed, staat Register in de steigers en heeft Monitor de totstandkoming van de PAS ondersteund. Bijzonder is dat de bouw werd aangestuurd door zo’n vijftien tot twintig toekomstig gebruikers, verenigd in de AERIUS werkgroep. Met vergunningverlener en werkgroeplid Ger Leeuwerke van de Omgevingsdienst Brabant Noord reflecteren we op het resultaat van deze aanpak.

Hoe verliep het proces in de werkgroep?
In het begin moesten we nog zoeken naar de vorm. Uiteindelijk is ervoor gekozen om met scrum te gaan werken. Dat betekent dat de ontwikkeling van AERIUS werd opgedeeld in zogenoemde sprints van elk een maand. Aan het begin van een sprint gaven wij als toekomstig gebruikers aan welke functionaliteiten ontwikkeld moesten worden en wat daarbij de prioriteiten waren. Aan het einde van de sprint presenteerden de ontwikkelaars een werkende versie van de applicatie aan ons. Wij gaven daar feedback op en bepaalden vervolgens weer de werkvoorraad voor de komende sprint.

Waarom was scrum zo’n geschikte methode?
Met de introductie van scrum ontstond echt ruimte voor de werkgroep om behoeften en ideeën op tafel te leggen. Een maand later zag je dat vertaald in een nieuw prototype. Dat werkte heel prettig en effectief. Wij leerden van de bouwers en de bouwers leerden van ons. De bouwers lieten ons bijvoorbeeld zien dat er grafisch veel meer mogelijk was dan wij als werkgroepleden konden vermoeden. Dat stimuleerde ons om meer wensen rond kaarten en grafieken op tafel te leggen, waar de bouwers op hun beurt hun tanden weer in konden zetten. Zo kwamen we samen steeds een stap verder. Hadden we niet op deze manier gewerkt, dan had er nu een totaal ander product gelegen.
Hier komt bij dat we aan het begin van het traject nog niet wisten hoe het eindresultaat er uit zou moeten zien. De PAS was nog volop in ontwikkeling. Scrum is een ideale aanpak om mee te bewegen met zo’n veranderlijke werkelijkheid. Bij elke sprint kun je opnieuw bepalen hoe je verder wilt.

Hoe zien we de inbreng van de werkgroep terug in het instrument?
Alle grote functionaliteiten in de Calculator zijn voortgekomen uit de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de Vergelijker waarmee je meerdere varianten van een project kunt beoordelen op verschillen en overeenkomsten. Maar we hebben ook heftige discussies gehad over details zoals de kleuren van de kaarten. Daarmee is het echt een goed product geworden.

Wat had je anders willen doen?
Het zou goed zijn geweest als de connectie met de AERIUS stuurgroep steviger was geweest. De stuurgroep moet besluiten nemen over interpretatie van de spelregels van de PAS. Het uitblijven van duidelijkheid op sommige punten heeft gezorgd voor vertraging in de ontwikkeling van met name Register en zal zich mogelijk ook in de beginfase van de PAS nog wreken. Voor ons als bevoegd gezag is dat frustrerend.

Wat heeft twee jaar deelname aan de AERIUS werkgroep jou opgeleverd?
Hier is een instrument gebouwd waar ik heel veel vertrouwen in heb. Ik weet en begrijp wat de uitgangspunten zijn en hoe AERIUS in elkaar zit. Natuurlijk kun je blijven discussiëren over details, maar ik moet de eerste nog tegenkomen die zegt dat het beter kan.

Ik hoop dat AERIUS in de toekomst ook het rekeninstrument voor luchtkwaliteit wordt. Op dit moment is er op milieugebied een wirwar aan modellen; dat moet naar één uniform model. Dan ben je echt zinvol bezig en dat is waar ik ook zelf mijn energie uit haal.

Tot slot: Nu de ontwikkelfase van AERIUS ten einde loopt en de implementatie in zicht komt, is besloten dat de AERIUS werkgroep samengaat met de Werkgroep Uitvoering PAS (WUP). In volgende uitgaven van de AERIUS Nieuwsbrief leest u meer hierover.