Internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’

woensdag, 11 december 2013

Als onderdeel van een Nederlandse delegatie van EZ, RIVM en WUR heeft AERIUS een bijdrage geleverd aan de internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’. De workshop werd georganiseerd door het Joint Nature Conservation Committee van het Britse ministerie van milieu (DEFRA). Zo’n 50 internationale experts deelden hun kennis en ervaring rond de aanpak van de stikstofproblematiek in Europese natuurgebieden.

De workshop vond plaats van 2 tot en met 4 december in Peterborough, Verenigd Koninkrijk. Vanuit verschillende lidstaten waren er presentaties over onder meer de impact van stikstof op natuur, brongericht beleid en de Europese rapportageverplichting. In werksessies stelden de deelnemers voorstellen op voor een integrale benadering van de emissie van stikstof en de impact van stikstofdepositie op natuur, zowel op nationaal als europees niveau.

Deelnemers zelf aan de slag met de Calculator
Vanuit AERIUS werd een plenaire presentatie gegeven over de ontwikkelingen in Nederland. Natuurlijk konden de deelnemers ook zelf aan de slag met AERIUS Calculator, waarvan inmiddels ook een Engelstalige versie beschikbaar is. Zo’n 20 stikstofexperts uit Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Schotland, Vlaanderen en Wales maakten hiervan gebruik en waren zeer positief over de mogelijkheden van AERIUS Calculator en Monitor. Ook was er veel waardering voor de open source benadering. Vanuit de gehele groep was één van de aanbevelingen dan ook om na te denken over een AERIUS systematiek voor de gehele Noord-Atlantische regio.

Meer informatie: