Internationale review zeer positief over AERIUS

woensdag, 9 september 2015
Meetstation

Een internationale commissie van wetenschappers concludeert dat de methoden die Nederland hanteert voor de berekening van de emissie van ammoniak, het meten van de ammoniakconcentraties in de lucht en de modellering van de verspreiding en depositie wetenschappelijk op orde zijn. De reviewers zijn van oordeel dat het kennisinstrumentarium dat Nederland inzet in de hele kennisketen onder het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed is onderbouwd. Zij feliciteren Nederland met de ontwikkeling van AERIUS.

De review werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van EZ, naar aanleiding van Kamervragen rond het ammoniakdossier. Bij de aanbieding van de resultaten aan de Tweede Kamer liet staatssecretaris Dijksma weten in het bijzonder blij te zijn met het positieve oordeel over AERIUS. Dit ondersteunt de Programmatische Aanpak Stikstof, stelt Dijksma.

‘Dutch dispersion and deposition modelling can be considered as well fitted for assessment of regional spatial patterns. In particular, the Netherlands is to be congratulated for its recent development of the AERIUS tool to support future local decision making.’

De commissie doet een aantal aanbevelingen om de analyse van de langetermijntrends in emissies en concentraties te verbeteren. Een daarvan is om het verspreidingsmodel te verbeteren door te kijken naar de effecten op de chemische reacties van ammoniak met zwavel- en stikstofoxide, de variatie in weersomstandigheden en klimaatverandering. De commissie is ervan overtuigd dat Nederland erin zal slagen binnen drie tot vijf jaar het zogeheten ammoniakgat volledig te verklaren als invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Ammoniakbeleid belangrijk voor natuur én volksgezondheid

Tot slot onderschrijft de reviewcommissie het belang van het ammoniakbeleid. Het is niet alleen van belang om natuurdoelen te kunnen realiseren, maar ook vanwege de fijnstofproblematiek belangrijk voor de volksgezondheid.

Meer informatie