Inschrijving PAS-Campus geopend

dinsdag, 19 mei 2015

De PAS treedt per 1 juli 2015 in werking. Werkt u straks met de PAS en AERIUS? Weet dan wat er op u afkomt en bereidt u goed voor met behulp van de PAS-Campus! Ga naar pas.bij12.nl voor het trainingsaanbod.

De opleidingen van de PAS-Campus zijn tot stand gekomen in samenwerking met inhoudelijk deskundigen, medewerkers van de PAS-partners en onderwijskundig ontwikkelaars. Zo zijn er trainingen ontwikkeld die nauw aansluiten bij uw werkpraktijk.

De PAS-Campus biedt trainingen voor vergunningverleners (Nb-wet en Wabo), initiatiefnemers, juristen, toezichthouders en handhavers, natuurbeheerders en plan- en beleidsontwikkelaars. Het PAS-bureau biedt de trainingen vanaf half juni 2015 aan. U kunt zich vanaf nu hiervoor opgeven via de website van de PAS in uitvoering.