Impressie AERIUS Register

dinsdag, 23 juli 2013

Een impressie van AERIUS Register is online te bekijken. Dit zogenaamde klikmodel is een demo van hoe Register er in grote lijnen uit zal komen te zien en hoe het zal functioneren.

 
Vergunningverleners en het AERIUS team zijn vorige maand in twee werksessies aan de slag gegaan om een eerste ontwerp van het Register vorm te geven. In het ontwerp zijn verschillende aspecten meegenomen, waaronder het proces van vergunningverlening, het gehanteerde begrippenkader en gebruikersgemak. In de werkgroep is de eerste versie van het klikmodel gepresenteerd. In de huidige versie zijn de laatste opmerkingen en aanvullingen meegenomen.
 
Het AERIUS Register
AERIUS Register is het 'huishoudboekje' van de ontwikkelingsruimte. Het proces van vergunningverlening moet hierin bijgehouden gaan worden. Bevoegde gezagen houden dan in Register bij hoeveel ontwikkelingsruimte is toegekend en gereserveerd. AERIUS Register komt beschikbaar zodra de PAS in werking treedt.
 
Meer informatie: