Hotfix AERIUS

woensdag, 22 februari 2023

Op 26 januari 2023 kwam de nieuwe versie van AERIUS beschikbaar. Sinds die tijd worden Calculator en Connect veel intensiever gebruikt dan in voorgaande jaren. Er zijn meer gebruikers die (grote) berekeningen uitvoeren. We houden het gebruik van AERIUS intensief in de gaten. Met onderstaande hotfixes hebben we bevindingen met grote impact snel en effectief verholpen.

22 februari 2023: Calculator en Connect versie 2022.0.1

  • Het geheugen van de application programming interface (API) is verbeterd. Hiermee is het importeren en downloaden van bestanden verbeterd.

  • De kaartlaag zeescheepvaartnetwerk is weer bereikbaar via Calculator. Deze was opgeslagen op een andere locatie en daardoor onbereikbaar. 

  • Als een vlakbron over alle sub-receptoren heen valt kan er een receptor ontstaan zonder sub-receptoren. OPS gaf hierdoor een foutmelding. De berekening loopt nu door en wordt niet meer met een onbekende fout afgebroken.

Deze en meer aanpassingen staan in de tabel wijzigingen sinds de release en overzicht met bekende bevindingen.