Het NSL monitoring- en rekensysteem gaat over in AERIUS

woensdag, 6 februari 2019
Auto's in de file - uitlaatgassen

Op dit moment berekent AERIUS de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en voor alle sectoren die stikstof uitstoten. Vanaf 2020 wordt AERIUS uitgebreid met AERIUS/Lucht. Hiermee wordt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) de luchtkwaliteit in Nederland gemonitord. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.

Over het NSL

In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Helpen de maatregelen voldoende om de luchtkwaliteit te verbeteren? Verbetert de luchtkwaliteit zoals we verwacht hadden? Halen we op tijd de EU-normen? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is de monitoring van het NSL opgezet.

Het NSL heeft twee belangrijke doelen:

  1. De luchtkwaliteit verbeteren voor de volksgezondheid: mensen leven langer en zijn minder ziek als zij schonere lucht inademen.
  2. Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

Het NSL richt zich alleen op fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).