Havenbedrijf Rotterdam op bezoek bij AERIUS

vrijdag, 7 september 2012

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met een nieuw geo-informatie systeem om het beheer van onder andere wegen, terreinen en kades te ondersteunen. Daarvoor zijn ze op pad gegaan langs een aantal organisaties die met vergelijkbare projecten bezig zijn, of zijn geweest. Afgelopen week waren ze bij AERIUS op bezoek te horen hoe AERIUS als opensource project functioneert en waarom we de door ons gekozen ontwikkelstrategie volgen en hoe we het AERIUS project hebben vorm gegeven. Voor beide partijen was het leerzaam om overeenkomsten en verschillen te bespreken tussen beide projecten. Er is stil gestaan bij de volwassenheid van opensource pakketten, de afhankelijkheid van bepaalde leveranciers en de kosten. Verder is besproken hoe bij HbR en EL&I wordt omgegaan met outsourcing en selectie van leveranciers én hoe dat gekoppeld is aan de organisatie doelstellingen.