Habitattypekaarten breed gebruikt

maandag, 11 april 2016
Habitatkartering

De kaart met habitattypen in AERIUS wordt in de eerste plaats gemaakt voor de PAS. Maar inmiddels wordt de kaart ook dankbaar gebruikt voor andere doelen, onder meer door ecologisch adviseurs.

De afgelopen jaren heeft het AERIUS team veel tijd geïnvesteerd in het samenstellen van een uniforme, landelijke habitattypekaart. Hiervoor is intensief samengewerkt met de provincies en enkele andere bronhouders van habitatkarteringen. De kaart is opgenomen in AERIUS en wordt daarnaast door het IPO beschikbaar gesteld via een webservice van het Nationaal Georegister. Voor wie ‘em maar nodig heeft.

‘Dit is ontzettend praktisch,’ vindt adviseur Anton Alberts van EcoGroen. ‘Vroeger moesten we per provincie een kaart downloaden. Nu is er één landelijk bestand, dat gewoon online voor je klaarstaat. Je downloadt de kaart en kunt deze in je eigen GIS-omgeving naar believen gebruiken. Ik ben op dit moment bezig met effectanalyses voor een groot natuurontwikkelingsproject in de Oostelijke Vechtplassen. Dan gaat het natuurlijk niet alleen over stikstof, maar bijvoorbeeld ook over veranderingen in hydrologie en grondgebruik. Om de effecten daarvan in te schatten, combineer ik de habitatkaart met hoogtekaarten en hydrologische kaarten.’

Kracht van open data

‘Dit is de kracht van open data,’ vindt Michiel Schram, datamanager bij AERIUS. ‘Het is belangrijk dat eenmaal verzamelde data zo breed mogelijk kan worden gebruikt. Dat gebruik biedt vaak ook weer aanknopingspunten voor verbetering. Zo meldde Anton Alberts zich bijvoorbeeld bij de provincie met een opmerking over verschillen in versies. Daar kunnen we dan dus meteen mee aan de slag.’

Alberts heeft de smaak te pakken en ziet graag nog meer kaarten uit AERIUS ontsloten. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan de achtergronddeposities van stikstof.’

Meer informatie

 

Meer informatie