Geslaagd werkbezoek Groot Brittannië

donderdag, 25 juli 2013
Programma Directie Natura 2000 en AERIUS zijn op werkbezoek geweest bij het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) in Groot Brittannië, in navolging van het bezoek aan Epping Forest april jongstleden. Het werkbezoek had ten doel de rol van AERIUS in de Nederlandse PAS-systematiek toe te lichten en de AERIUS Calculator live te demonstreren. De Britse collega’s waren onder de indruk van de Nederlandse aanpak. Naast dit werkbezoek is recentelijk ook een Engelse versie van de AERIUS folder uitgekomen. 
 
 
Bij het overleg waren verschillende organisaties aanwezig, zowel van de Britse overheid als NGO’s, waaronder JNCC, Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs), Environment Agency, Natural Resources Wales, Centre for Ecology & Hydrology en Scottish Natural Heritage. De Programma Directie Natura 2000 heeft aan hen een presentatie gegeven over het hoe en waarom van de PAS, de rol van herstelstrategieën, ontwikkelingsruimte en mogelijkheden die het rekeninstrument AERIUS biedt. Daarnaast is een voorbeeld op gebiedsniveau doorlopen aan de hand van een Kenschets. Het ochtenddeel is afgesloten met een presentatie over de AERIUS Calculator. In de middag hebben de partijen gesproken over de inhoud van een stikstofworkshop die Engeland eind dit jaar (2-4 december) organiseert. 
 
Britse toepassing
De Britse collega’s waren zeer geïnteresseerd en enthousiast. Men vroeg zich af of een dergelijk rekeninstrument ook voor Groot Brittannië toepasbaar zou zijn. Groot Brittannië heeft daarbij nog wel een aantal uitdagingen. Er is namelijk geen landbouwdata op gelijke schaal voorhanden zoals Nederland dat heeft en de Natura 2000-gebieden zijn nog niet allemaal digitaal gekarteerd.
 
Verdere stappen
Concreet is afgesproken dat AERIUS een presentatie zal geven tijdens de stikstofworkshop over de mogelijkheden die het rekeninstrument biedt. Groot Brittannie levert daarom van te voren een Natura 2000-gebied aan als casus. Hiermee kunnen de Britten meer gevoel krijgen van wat AERIUS in hun situatie zou kunnen betekenen. 
 
AERIUS folder in het Engels
De Engelse versie van de AERIUS folder is beschikbaar en kunt u downloaden op de AERIUS website. Deze kwam goed van pas tijdens het werkbezoek. 
 
Meer informatie: