Geen gebiedscategorie meer bij GIS-export

donderdag, 7 juni 2012

Het exporteren van de Gebiedscategorie kost bij de GIS-export van AERIUS veel tijd. Daarom hebben we besloten hem voorlopig uit te zetten. Gebruikers kunnen deze kolom dus niet meer downloaden. Via de kenschets is deze informatie echter nog steeds snel per gebied op te zoeken. Voor AERIUS 1.5 wordt de exportfunctie aangepast, waardoor de vertraging wordt weggenomen.