Gebuiker centraal bij ontwerp AERIUS II

dinsdag, 27 maart 2012
Weergave van AERIUS II user centered design proces

Bij het ontwikkelen van AERIUS II wordt de gebruiker centraal gesteld. Dat houdt in dat de potentiële eindgebruiker actief bevraagd, maar ook zelf actief mee zal werken aan de totstandkoming van de gebruikersfunctionaliteit van AERIUS. Deze methode wordt ook wel User Centered Design, afgekort UCD, genoemd. Naast alle standaardfuncties en rekentechnische voorzieningen wil men graag een gebruiksvriendelijk AERIUS dat voldoet aan de verwachtingen. Dat is precies waar de gebruiker middels UCD actief aan bij kan dragen. Gedurende de ontwikkelfase en pilots van AERIUS zullen we dus ook de volgende stappen doorlopen. Het leren kennen van de gebruiker. Het definiëren van de interactie en werkwijze van de gebruiker met de applicatie. Het evalueren van het prototype met de gebruiker om uiteindelijk het definitieve product te gaan ontwikkelen. Dit proces is in bijgaand figuur weergegeven.