Gebruikersgroep en Werkgroep

vrijdag, 7 september 2012

Afgelopen dinsdag is de nieuw opgerichte gebruikersgroep van AERIUS II voor het eerst bijeengekomen. De eerste bijeenkomst was samen met de werkgroep AERIUS II. Het doel van de gebruikersgroep is om toekomstige gebruikers de mogelijkheid te bieden om input te leveren op de ontwikkeling van AERIUS II. Dit zal gebeuren op grond van maandelijkse demonstraties die gegeven gaan worden. Vervolgens is het aan de werkgroep om te beslissen welke opmerkingen en suggesties meegenomen gaan worden in het ontwikkeltraject en wat de prioriteiten zijn voor de ICT-ers om voor komende maand op te pakken.

Bij de eerste bijeenkomst kregen de deelnemers tevens een cursus over de basisprincipes van scrum, om meer inzicht te krijgen in het technische ontwerpproces rondom de bouw van AERIUS. Doel hiervan was om de communicatie tussen alle betrokken partijen makkelijker te laten verlopen. Vervolgens is gezamenlijk (gebruikersgroep en werkgroep) de eerste prioritering voor de verder ontwikkeling voor de komende periode gemaakt.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 2 oktober, daarna zullen de werkgroep en gebruikersgroep elke eerste dinsdag van de maand de gebruikersgroep bij elkaar komen