Gebruikersacceptatietest AERIUS in volle gang

woensdag, 25 maart 2015

Vier dagen lang onderwerpen zo’n 80 toekomstige gebruikers AERIUS Calculator aan een stevige praktijktest, oftewel de Gebruikers Acceptatietest (GAT). Op 24 maart vond alweer de derde testdag plaats. De testers betoonden zich tevreden over het instrument: “Een paar uurtjes oefenen en dan kan ik er prima mee uit de voeten.”

Dinsdagochtend 24 maart arriveren 11 testers in het Utrechtse provinciehuis. Ze worden welkom geheten door Kaj Fabrij en Lotte Dijk van BIJ12 - de organisatoren van de GAT - en Diederik van Bentum van de provincie Zuid-Holland die deze dag heeft geregeld. Dijk licht de bedoeling en aanpak van de GAT toe: “Verwacht je dat je in de dagelijkse praktijk van het Programma Aanpak Stikstof met AERIUS uit de voeten kunt om vergunningen aan te vragen of te verlenen? Heeft het instrument de goede functionaliteit en loopt het allemaal soepel? Dat zijn de hoofdvragen.”

Uit het voorstelrondje dat volgt, blijken de testers heel verschillend in achtergrond en de ervaring die ze al hebben met AERIUS. Ongeveer de helft is adviseur of medewerker van een bedrijf, de meeste anderen zijn vergunningverlener bij een provincie. Voor sommigen is AERIUS al heel vertrouwd, voor anderen volledig nieuw. Voor mij is dit ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met het instrument, zeggen meerdere van de aanwezigen.

Realistische testscenario’s

De testers klappen hun laptops open. 14 gedetailleerde scenario’s staan klaar die stuk voor stuk een realistische praktijksituatie voorstellen. Ze variëren van de bouw van een kolencentrale en de aanleg van een provinciale weg tot de uitbreiding van een kippenhouderij en de ontwikkeling van een lawaaisportcentrum.

Stap voor stap werken de testers ieder zo’n vier scenario’s door. Deposities worden berekend en beoordeeld wordt of aanvragen vergunningplichtig zijn of kunnen volstaan met een melding. Ontwikkelaars Serhat Gülçiçek en Thomas Deurloo van het AERIUS-team zijn aanwezig ter ondersteuning. Gülçiçek: “Tot nu toe hebben we nauwelijks grote problemen gehad; verbeterkansen lijken vooral in de sfeer van gebruiksvriendelijkheid te liggen. Mensen kunnen bijvoorbeeld een knop niet vinden, de werking van een functionaliteit is niet duidelijk of ze kunnen een antwoord niet vinden in de handleiding.” Van elk issue, groot of klein, wordt digitaal een formele ‘bevinding’ aangemaakt.

Tegen twaalven kondigt Fabrij het einde van de sessie aan en vraagt de testers een enquête in te vullen over de gebruiksvriendelijkheid van de software. De organisatoren hebben gekozen voor een zogeheten SUMI test, een internationaal erkende methode voor het testen van de tevredenheid van eindgebruikers van software. De ochtend eindigt met een rondje om de ervaringen te delen. Die blijken overwegend positief. ‘Dit is een wereld van verbetering ten opzichte van het oude instrumentarium.’ ‘De mogelijkheid om varianten door te rekenen en te vergelijken is ontzettend handig.’ ‘Misschien kun je de interface op doelgroepen toesnijden. Een adviseur zal met coördinaten willen werken, een agrariër kijkt liever op de kaart.’ Na de lunch is het alweer tijd om plaats te maken voor de middaggroep.

Besluitvorming stuurgroep

De eerste twee testdagen vonden plaats bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in Den Bosch en Rijkswaterstaat in Utrecht. Op 26 maart zal de laatste testdag plaatsvinden bij de provincie Drenthe in Assen. In totaal hebben dan zo’n 80 testers AERIUS beproefd. Fabrij: “De bevindingen worden gebundeld aangeboden aan de Stuurgroep Ontwikkeling en implementatie PAS-instrumenten. Zij zal op basis van de resultaten aan de eigenaar van AERIUS, het ministerie van Economische Zaken, adviseren of AERIUS klaar is voor gebruik in de uitvoering van de PAS.”