Gebruikers positief over nieuwe functionaliteiten AERIUS Calculator

woensdag, 8 februari 2017

AERIUS-gebruikers hebben op 7 februari de nieuwe functionaliteiten van AERIUS Calculator getest.
De gebruikersacceptatietest (GAT) is bedoeld om nieuwe of gewijzigde functionaliteit te laten beoordelen: doet het wat het zou moeten doen?  ‘Ja’, was de conclusie na afloop. ‘Er is geen reden om niet akkoord te gaan’.

Bevindingen
Tijdens deze GAT zijn de functionele wijzigingen voor -met name - de scheepvaart getest.  Er zijn in dat verband nog een aantal kleine bevindingen over het functioneren van Calculator vastgesteld. Deze zijn oplosbaar voor de release van Calculator 2016, nu gepland op 1 maart 2017. Het RIVM/AERIUS-team gaat hiermee aan de slag.  Er was 1 bevinding die niet door het RIVM, maar door het bevoegd gezag moet worden opgelost. De aanwezige gebruikers konden vervolgens akkoord gaan met de release van Calculator 2016.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de verschillende AERIUS-producten wordt bij de release gepubliceerd evenals een update van de factsheets.