Gebruikers accepteren functionaliteiten AERIUS 2016.1

dinsdag, 18 juli 2017
Foto van GAT

Vrijdag 14 juli hebben AERIUS-gebruikers de nieuwe functionaliteiten in AERIUS 2016.1 getest. Deze gebruikersacceptatietest (GAT) had betrekking op AERIUS Register en de export (pdf-rapportages) van AERIUS Calculator. Uit de test kwamen één bevinding naar voren die vóór release moet worden opgelost. Met die toezegging kon ook deze versie van AERIUS met nieuwe functionaliteiten formeel worden geaccepteerd.

De belangrijkste functionaliteiten die zijn getest betroffen aanpassingen van de PDF-rapportage inclusief exportfunctie, het Register dashboard, het overzicht ‘Aanvragen’ en het tabblad ‘Toetsing’ met niet (bijna) overbelaste hexagonen.  Ook was er extra aandacht tijdens de GAT voor het beperken van de aggregatie bij het doorrekenen van landbouwbronnen.

Bevindingen
De belangrijkste bevinding voor gebruikers was de inhoudelijke juistheid van de tekstuele toelichting op het tabblad ‘Toetsing ’. Deze moet voor release worden aangepast. Overige bevindingen vormen geen belemmering voor release. Wel is alles er op gericht ook deze voor eind augustus op gelost te hebben.

De toevoeging van leefgebieden aan AERIUS heeft tot gevolg dat er in AERIUS 2016.1 veel meer stikstofgevoelige gebieden zijn opgenomen. De oppervlakte (hexagonen) die AERIUS moet doorrekenen is daarmee tot wel twee keer zo groot. Een direct gevolg hiervan is dat de benodigde tijd om de berekeningen uit te voeren hierdoor ook met ruim een factor twee toe neemt.

Deelnemers
In deze GAT waren provincies (Brabant, Utrecht, Overijssel, Limburg en Zeeland), PAS Bureau, het ministerie van EZ en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Nieuw was dat er ook een aantal deelnemers vanaf een andere locatie hebben getest en via Skype hun bevindingen met de anderen hebben gedeeld.  

De release staat gepland voor 1 september. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de verschillende AERIUS-producten wordt bij de release gepubliceerd evenals een update van de factsheets voor de betreffende producten.