Gebruikers aan het woord - Een geslaagde AERIUS-gebruikersdag

woensdag, 16 november 2016
Foto van de AERIUS Gebruikersdag

Het AERIUS-team luistert naar gebruikers. Die boodschap van Mark Blomsma, (Provincie Utrecht) zette de toon voor de eerste AERIUS-gebruikersdag op 3 november. 70 AERIUS-gebruikers kwamen naar kasteel Woerden voor een inspirerende en interactieve dag. ‘Heel nuttig’ was de reactie van een deelnemer. En die reactie werd vaker gehoord.

In een kort plenair ochtendprogramma werd de stand van zaken geschetst van AERIUS. Waar staat AERIUS nu, waar wordt aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst. Er is jarenlang intensief gewerkt aan AERIUS, dat voor de PAS het gehele proces van initiatief tot uitvoering en monitoring ondersteunt. Nu is het zaak om voor de PAS de ‘puntjes op de i’ te zetten en te zorgen voor een goed beheer binnen het PAS. Tegelijkertijd ligt er een nieuwe uitdaging voor het RIVM, om te werken aan nieuwe toepassingen en gebieden waarop AERIUS ondersteunend kan zijn. Wat daarin niet verandert, is de belangrijke rol van de gebruikers. ‘De gebruiker aan het stuur’ was en blijft het devies van AERIUS. Een instrument als AERIUS kan alleen succesvol kan zijn als de ontwikkeling samen met de gebruiker richting krijgt.

Constructief

Na de koffie werd in verschillende workshopsrondes constructief gewerkt aan hoe de verschillende AERIUS-producten het proces van vergunningverlening tot monitoring ondersteunen. Praktische wensen tot verbetering en aanvulling van AERIUS Register werden in kleiner verband besproken. In de middag werden de nieuwe toepassingen voor AERIUS  concreet verkend voor de Omgevingswet en gingen deelnemers praktisch aan de slag met AERIUS Register, Calculator en Connect.

Wat vonden de gebruikers van de dag?

Naast  veel  input en vragen in de workshops leverde een rondje langs een aantal gebruikers positieve reacties op over de dag. “Voor mij was de dag al na 5 minuten geslaagd”, zei een deelnemer die al bij de koffie zijn belangrijkste vragen beantwoord kreeg. Een beleidsambtenaar vond het ‘heel nuttig, goed om te netwerken en te horen hoe AERIUS in de praktijk wordt ervaren. ’ Ook van de kant van de adviesbureaus werd positief gereageerd: ‘Heel nuttig, ik wou dat ik eerder bij gebruikersgroepen betrokken was geraakt’.

De dag werd afgesloten met een borrel om gebruikers van AERIUS te bedanken voor hun rol bij het winnen van de Computable Award 2016 voor het beste ICT-project van de overheid. De volgende gebruikersdag vindt over een half jaar plaats.