Eindverslag pilotbijeenkomsten

woensdag, 3 oktober 2012
Na afronding van de pilotbijeenkomsten is een eindverslag opgesteld met de resultaten van de pilotdagen. Dit eindverslag is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van AERIUS II.
In het eindverslag is opgenomen welke pilotgroepen er zijn en warr deze toe hebben geleid tevens zijn de draadmodellen die zijn gebruikt tijdens de dagen opgenomen.