Einde projectfase AERIUS in zicht

maandag, 23 november 2015

Langzaam maar zeker nadert het einde van de projectfase van AERIUS. Op 15 december leveren de ontwikkelaars hun laatste producten op: de 2015-versies van Calculator, Register, Monitor en Connect. Tegelijk wordt AERIUS definitief overgedragen aan het RIVM voor beheer en doorontwikkeling.

In de laatste periode van het project richten de ontwikkelaars zich vooral op Register. Wat kunnen de gebruikers nog verwachten aan nieuwe functionaliteit? Annemarie van Alphen, requirements engineer AERIUS Register: ‘We zijn druk bezig met het bouwen van de workflow voor het toetsen van prioritaire projecten en het afschrijven van gereserveerde ontwikkelingsruimte voor die projecten. Ook maken de ontwikkelaars nog functionaliteit voor de zogeheten Bijlage bij Besluit voor de prioritaire projecten. En last but not least komt er de mogelijkheid om rollen en rechten te regelen voor het lezen en bewerken van informatie in Register.’

Calculator 2015 zal updates bevatten van onder meer de emissiefactoren, de habitattypekaarten en de achtergronddeposities. Verder bevat Calculator 2015 de gewijzigde beschikbare ontwikkelingsruimte op basis van Monitor 2015. Dit product werd al eerder vrijgegeven voor de terinzagelegging van een gedeeltelijke wijziging van de PAS en verschijnt op 15 december in definitieve versie.

Ook de 2015-versie van Connect komt beschikbaar. Deze versie rekent met de dataset van Calculator 2015, waarbij ook de gebruiksmogelijkheden flink zijn uitgebreid en vernieuwd.

AERIUS Scenario

Veel gebruikers willen graag GML-bestanden met resultaten kunnen bekijken en beoordelen buiten de standaardsoftware van hun organisatie. Om in deze behoefte te voorzien, komt op 15 december ook een eerste versie van AERIUS Scenario beschikbaar. Hiermee zal het mogelijk zijn om rekenresultaten uit de GML te visualiseren en op dezelfde wijze te analyseren als in Calculator. Dit is vooral erg nuttig voor omvangrijke berekeningen die met Connect zijn gedaan.

Ontwikkeling gaat dóór

Ondertussen lopen collega’s van het RIVM zich warm om vanaf 15 december het beheer van AERIUS op zich te nemen. Ook zullen zij het instrumentarium verder doorontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer om het inrichten van Monitor om de uitvoering en resultaten van de PAS te volgen. Het product Scenario zal verder worden uitgewerkt. Het RIVM zal het beheer en de doorontwikkeling uitvoeren in samenwerking met het PAS-Bureau. Daarbij zal het PAS-Bureau zich richten op het functioneel beheer van Register, Monitor en Scenario.   

Warme overdracht en nazorg

Het AERIUS team houdt na de overdracht op te bestaan. Wel blijven meerdere teamleden via het RIVM bij AERIUS betrokken. Samen zorgen we dat AERIUS ook na de overdracht de PAS zo goed mogelijk ondersteunt.