Eerste bijeenkomst provinicale coördinatoren

dinsdag, 15 maart 2011

Op woensdag 3 maart was in Utrecht de eerste bijeenkomst van de provinciale coördinatoren die een belangrijke rol gaan spelen in Fase II van de PAS. Slechts een provincie was - door ziekte - niet vertegenwoordigd op deze middag, die binnenkort gevolgd zal worden door een tweede.

Op de bijeenkomst werden de coördinatoren geïnformeerd over de opzet van de derde fase, en bijgepraat over de ontwikkelingen in de voorafgaande twee fases van de PAS. Daarnaast werden de PAS-instrumenten Aerius (voor het in kaart brengen van de depositie) en Herstelstrategieën geïntroduceerd, waarmee ze in de komende drie maanden moeten gaan werken. Ook werd er nog eens aandacht gevraagd voor het aanleveren vanuit de provincies van de nodige gegevens om beide instrumenten goed te laten functioneren. Daarbij gaat het om bronbestanden voor Aerius en ecologische data voor de herstelstrategieën. 'De PAS-instrumenten zijn alleen behulpzaam bij het maken van het stikstofanalyse voor een gebied als ze kunnen werken met deze onderliggende gegevens, en die moeten vaak van de provincies komen,' lichtte projectsecretaris Marco Dekker achteraf toe. 'Vooral het in werking zien van de instrumenten was voor veel aanwezigen, die in grote lijnen al wel op de hoogte waren van de PAS, een eye-opener', aldus Dekker. Dat was belangrijk omdat het de provinciale coördinatoren zijn die in de komende fase juist de toepassing van de instrumenten in de provincies verder moeten brengen. Aan de andere kant leverden de reacties van de aanwezigen volgens Dekker ook 'huiswerk' voor de PAS-organisatie in de vorm van suggesties voor aanpassingen. Er is nog veel te doen, aldus Dekker, maar er bleek ook een grote betrokkenheid van alle deelnemers 'en daar moeten we het in de komende tijd van hebben'