Doorlooptijd berekeningen AERIUS Calculator

vrijdag, 10 maart 2023

Op 26 januari 2023 is de nieuwe versie van Calculator 2022 beschikbaar gesteld. Sinds die tijd moeten we constateren dat AERIUS veel meer wordt gebruikt op dagelijkse basis dan eerdere versies van het systeem. Dat zit niet alleen in het aantal berekeningen, maar ook in de omvang (het aantal bronnen) van berekeningen. Er wordt duidelijk gebruik gemaakt van de uitgebreide functionaliteiten van AERIUS zoals de API. Veel gebruikers moeten hierdoor wel veel langer wachten op met name de pdf-rapportage dan men voor 26 januari gewend was. Dat is vervelend.

Inmiddels is er een aanpassing in het systeem gedaan om te voorkomen dat lange wachtrijen ook leiden tot afgebroken pdf-rapportages en dus weer opnieuw plaatsnemen in de wachtrij. De wachtrij is daarmee nog niet verkort, dat vergt een meer structurele oplossing waarvoor overleg met het Ministerie van LNV plaatsvindt. De afweging tussen beheerkosten en wachttijd zal opnieuw gemaakt moeten worden en eventuele verbeteringen zullen in een volgende release van AERIUS Calculator beschikbaar komen.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.