Demo sprint 1 voor gebruikersgroep en werkgroep

donderdag, 27 september 2012

Het scrum team is sinds de vorige demo van 4 september hard aan het werk met het ontwikkelen van AERIUS II.0. Een aantal items die tijdens deze sprintperiode van drie weken worden opgepakt, leveren op 2 oktober al concrete functionaliteiten op die dan gepresenteerd gaan worden aan de gebruikersgroep en werkgroep. Voor andere items geldt dat zij wel bijdrage aan de ontwikkeling van AERIUS II, maar geen zelfstandig deelproduct opleveren.

De volgende functies zullen op 2 oktober gereed zijn:
• Slim zoeken
• Instellen gebiedssgrootte
• Nieuwe taskmanager
• Sector instellingen

Slim zoeken
In AERIUS II wordt het mogelijk om de naam van een gemeente of provincie in te voeren als zoekterm. Als zoekresultaten worden vervolgens de N2000 gebieden getoond die in een straal van 10 km van de gemeente liggen, of die binnen de opgegeven provincie vallen.

Instellen gebiedssgrootte
Gebruikers kunnen zelf bepalen binnen welke gebiedsgrootte de berekeningen moeten worden uitgevoerd. De gebruiker kan aangeven dat er alleen een depositieberekening uitgevoerd moet worden binnen een door deze gebruiker gekozen straal. Hierbij kan vervolgens ook gekozen worden om de berekening alleen te maken voor de N2000 gebieden die binnen deze straal vallen. Met deze afbakeningen heeft de computer minder tijd nodig om de berekeningen uit te voeren en hoeft de gebruiker dus minder lang te wachten op de uitkomsten.

Nieuwe taskmanager
Er is een nieuwe taskmanager geïnstalleerd die ervoor zorgt dat rekenverzoeken stabiel verwerkt en verdeeld worden over de beschikbare rekencapaciteit. Hierdoor kunnen berekeningen een stuk sneller worden uitgevoerd. Daarnaast biedt de nieuwe taskmanager mogelijkheden om functionaliteit in technische zin zo flexibel / generiek mogelijk in te richten.

Sector instellingen
Twee andere functionaliteiten die zijn ingebouwd in de software, is de mogelijkheid om per sector met defaultwaarden (standaardwaarden) te rekenen en om aan de hand van overzichtelijke voorgeprogrammeerde lijsten de juiste sector en subsector te kunnen kiezen.

Deze functionaliteiten moeten er gezamenlijk met de sprints van de komende maanden toe leiden dat begin 2013 de eerste versie van AERIUS II, zijnde AERIUS II.0 beschikbaar is voor gebruik om vergunningverlening in het kader van de pas mogelijk te maken.