CIO vraagt aandacht voor beheer AERIUS

dinsdag, 17 november 2015

De belangrijkste aandachtspunten voor AERIUS in de komende periode zijn de voltooiing van Register, het inrichten van het beheer en het datamanagement. Dit zegt CIO Ric de Rooij van EZ in zijn oordeel over de live-gang en de toekomst van AERIUS.

De Rooij: ‘Mijn beeld van het ICT-project AERIUS is positief. Het is een project dat zeer sterk verweven is met het beleidstraject en hierin een belangrijke rol speelt.’ In zijn oordeel benadrukt hij dat het huidige Register nog moet worden opgewaardeerd tot een volwaardige versie. Maar hij waarschuwt ook voor te hoge ambities: ‘Pas op met alle functionele wensen in te vullen. U kunt alles wel willen automatiseren maar is dat ook noodzakelijk? Hoe ver gaat het inbouwen van functionaliteit die de menselijke afweging ‘overneemt’?

Unit voor functioneel beheer

Voor het functioneel beheer van AERIUS adviseert de CIO aan het PAS-Bureau om een aparte unit te starten. Daarbij moet ook een Change Decision Board worden ingesteld om het werk aan te sturen. De Rooij is graag bereid hierbij te helpen. ‘Bij de CIO-office EZ is ervaring met het inrichten van dergelijke processen en indien gewenst kunnen zij hierbij adviseren.’

Een belangrijke aanbeveling voor het datamanagement is het organiseren van actief beheer van de contracten en convenanten met alle leveranciers van data. ‘Dit is randvoorwaardelijk voor de continuïteit van de datalevering en daarmee van het functioneren van het systeem,’ stelt de CIO.