Beschikbare depositieruimte in te zien in AERIUS Calculator

vrijdag, 3 april 2020

Vanaf vandaag heeft AERIUS een aantal nieuwe functionaliteiten. De open data ‘beschikbare ruimte’ van AERIUS calculator is vanaf vandaag beschikbaar via Nationaal Georegister  . Deze gegevens zijn nu ook via een extra kaartlaag in Calculator verwerkt. De gegevens in de kaartlaag geven per hectare op het moment van de berekening een indicatie van de beschikbare depositieruimte door de snelheidsverlaging, waar de woningbouw en zeven MIRT projecten een beroep op kunnen doen. Aan de indicatie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat bij toestemmingverlening altijd de dan actuele situatie wordt beoordeeld. De overige technische updates zijn specifiek gericht op functionaliteiten in AERIUS Register.

Meer weten?

Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar is ook de handleiding terug te vinden. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk van BIJ12. Of kijk op www.aanpakstikstof.nl.