Beoordeling PAS door Planbureau voor de Leefomgeving: beleidsevaluatie én leertraject

woensdag, 3 december 2014

De PAS is goed voor natuur en economie, mits overheden en sectoren alle zeilen bijzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat onlangs door staatssecretaris Dijksma werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Maar het onderzoek van het PBL leverde meer op dan alleen een beleidsevaluatie. Het was ook een leertraject waarin het AERIUS team - in samenspraak met het PBL - nieuwe inzichten heeft verwerkt in het PAS-scenario voor economische ontwikkeling en rekenmethoden heeft verfijnd.

Projectleider van de beoordeling bij het PBL was Rob Folkert. “AERIUS berekent de depositieruimte voor stikstof op basis van een scenario met een economische groei van 2,5% van PBL en ECN. De gedachte daarachter is dat zelfs bij zo’n hoge economische groei de beoogde daling van de stikstofdepositie niet in gevaar mag komen. Wij hebben opgemerkt dat dit scenario voor de varkensstapel uitgaat van krimp, terwijl het momenteel  onzeker is of dat wel zal gebeuren. De laatste inzichten gaan uit van stabilisatie van de varkensstapel tot 2020. Als je dan toch rekent met krimp, is de kans op een tegenvallende depositiedaling op voorhand groter. EZ heeft onze opmerkingen serieus genomen, waarop het AERIUS team in overleg met ons het scenario heeft aangepast aan de meest recente inzichten. Dit heeft de kans op tegenvallers  in het PAS-scenario verkleind.”

Naar aanleiding van een aantal van de opmerkingen van het PBL heeft het AERIUS team ook de rekenmethoden voor emissies en ontwikkelingsruimte verder verfijnd en verbeterd. Rob Folkert: “Ook hier hebben we met het AERIUS team meegedacht. Heel zinvol om de kennis van het PBL en het AERIUS team zo te bundelen. En uiteindelijk hebben deze verbeteringen er toe geleid dat naar verwachting de mee- en tegenvallers bij de ontwikkeling van de stikstofdepositie ongeveer vergelijkbaar in grootte zijn. Hierdoor is de haalbaarheid van de depositiedoelen van de PAS vergroot.”

Meer informatie: