Artikel Tijdschrift Lucht: de depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS

maandag, 10 augustus 2015

Rond de start van de PAS verscheen een PAS-special van het Tijdschrift Lucht met onder meer een artikel over de berekening van de depositieruimte met AERIUS. De publicatie gaat uitgebreid in op het vertalen van de beleidskeuzes van de PAS naar concrete ruimte voor groei, op de juiste locatie.

Meer informatie