Animatie maakt besluitvorming nieuwe AERIUS-functionaliteiten inzichtelijk

maandag, 29 mei 2017
Screenshot van Wens tot release

Waar kunnen we met onze wens terecht en wie besluiten er eigenlijk  welke nieuwe functionaliteiten er in AERIUS komen? Deze vragen krijgt het AERIUS-team geregeld van gebruikers. Logische vragen, want keuzes en besluitvorming vinden op verschillende niveaus plaats. Niet alle wensen kunnen gerealiseerd worden, om uiteenlopende redenen. Om dit proces inzichtelijk te maken heeft het RIVM een korte animatie gemaakt waarin het besluitvormingsproces eenvoudig en helder wordt toegelicht.

Van wens tot release
‘AERIUS Van wens tot release’ is de titel van deze animatie. In twee minuten krijgt u uitgelegd hoe een wens wordt uitgewerkt voor besluitvorming, welke partijen hierbij betrokken zijn en welke factoren (beleidsmatig, technisch, gebruikersacceptatie) een rol spelen voordat uw wens realiteit kan worden. In de animatie wordt gesproken over de automatiseringsverwachting (AV). De AV beschrijft de visie en aanpak van het ontwikkelteam op de te automatiseren werkprocessen en geeft daarop terugkoppeling. De AV is een levend document, geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker. Het heeft binnen de Agile-Scrum werkwijze de rol van het ‘Functioneel Ontwerp (FO)’

Eenvoudiger dan in de film kunnen we het niet uitleggen. Dus kijkt u zelf maar.

Heeft u naar aanleiding van de animatie nog vragen, dan kunt u die stellen via aerius@rivm.nl

 

 

Screenshot van Wens tot release