Alterra rapport over aanpassing Kritische Depositiewaarden (KDW's)

dinsdag, 22 januari 2013

In AERIUS 1.5 is een van de uitgangspunten geweest om uit te gaan van de nieuwe Kritische Depositiewaarden die op handen zijn. Recent is het rapport door Alterra gepubliceerd.