AERIUS weer beschikbaar

maandag, 18 december 2017
Logo AERIUS

Vanaf maandag 18 december is AERIUS Monitor 2016L beschikbaar als vervanging van AERIUS Monitor2016. In Monitor 2016L is het ecologisch oordeel samen met de herstelmaatregelen voor de PAS-gebieden opgenomen. Dit conform de recente gebiedsanalyses die ten grondslag liggen aan de partiële herziening PAS.
 
Tevens zijn vanaf 18 december enkele wijzigingen doorgevoerd in de applicaties van Calculator, Connect en Scenario:

  • Bij Scenario is een fout bij de weergave van depositieresultaten hersteld;
  • Bij Connect en Scenario is het probleem opgelost dat rekenresultaten niet verwijderd werden na 30 dagen, zoals wel de bedoeling is;
  • Bij Calculator en Connect is een bug hersteld die ervoor zorgt dat vlakbronnen (oppervlaktebronnen) niet altijd correct werden doorgerekend;
  • De link in de Calculator PDF's naar meer informatie over de gebruikte methodiek en data is geactualiseerd;
  • In Connect worden zeer grote berekeningen nu opgedeeld in segmenten en apart doorgerekend. Hierdoor wordt de rekensnelheid verhoogd.

 
Daarnaast is een update uitgevoerd op de AERIUS-website, zodat voortaan  ook de aantallen meldingen en aanvragen van de lopende week weergegeven worden. 
 
Voor meer informatie over de achtergrond of implicaties van de wijzigingen kunt u terecht bij het PAS bureau. Op de website van AERIUS staat een feitelijk overzicht van alle wijzigingen in de AERIUS-applicaties sinds de release van 1 september 2017