AERIUS weer bereikbaar

donderdag, 17 februari 2022

Het geplande onderhoud van 17 februari is afgerond. AERIUS is weer beschikbaar. Tijdens het gepland onderhoud is een bevinding in de berekening van wegverkeer geconstateerd. De bevinding is opgelost, maar heeft gevolgen voor berekeningen en exports die tussen 20 januari en 17 februari 17.00 uur zijn gedaan met wegverkeerbronnen die in Calculator zijn aangemaakt.

Heeft u eerder wegverkeerbronnen in Calculator aangemaakt en daarna een GML met resultaten of een PDF geëxporteerd? De resultaten in de export zijn dan onjuist. We adviseren u in dit geval om de GML of PDF opnieuw in te laden en opnieuw te exporteren. De resultaten zullen dan wel goed zijn. 

Het probleem trad alleen op bij wegverkeerbronnen die vanuit Calculator zelf waren aangemaakt, en trad niet op bij berekeningen die met Connect zijn gedaan of met een geïmporteerd bestand.

Toelichting bevinding 

De bevinding speelde alleen bij het doorrekenen van wegverkeer met OPS, waarmee wegverkeer tussen de 5 en 25 km wordt doorgerekend. OPS maakt gebruik van bepaalde bronkarakteristieken die per sector verschillend zijn. Bij het aanmaken van wegverkeerbronnen in Calculator werden deze bronkenmerken niet goed meegegeven. Hierdoor was het rekenresultaat dat getoond werd in de applicatie en in de PDF (of GML met resultaten), niet juist. Op het moment dat de PDF of GML (zowel in Calculator als Connect) opnieuw werd ingeladen en doorgerekend of geëxporteerd, werden wel de juiste bronkenmerken gebruikt en klopten de resultaten wel.

Impact

Het volgende kan gezegd worden over de impact in algemene zin:

  • De onjuiste rekenresultaten ontstonden als in AERIUS Calculator wegverkeerbronnen werden aangemaakt
  • De onjuiste rekenresultaten betreffen alleen het OPS deel van de berekening, wat betekent dat het alleen gaat om bijdragen tussen 5 - 25 km van de weg. Dit beïnvloedt vooral projecten waar natuurgebieden op grotere afstand liggen
  • De verwachting is dat de absolute verschillen in resultaten die kunnen zijn opgetreden beperkt zijn. Enerzijds omdat de fout alleen zat in berekende bijdragen voorbij 5 km, wanneer de bijdragen al kleiner worden, en anderzijds omdat het effect van het rekenen met andere bronkenmerken niet maatgevend is.

 

Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het document 'wijzigingen sinds release AERIUS 2021 en bekende bevindingen' op https://www.aerius.nl/nl/aerius-2021-release.

Meer informatie