AERIUS vol in bedrijf in eerste maand PAS

donderdag, 20 augustus 2015
Afvalverwerking

In de eerste maand van de PAS zijn AERIUS Calculator, Register en Connect intensief gebruikt en lijkt het systeem in basis goed te functioneren. In totaal werden zo’n 50.000 berekeningen uitgevoerd, 832 meldingen ingediend en zo'n 12.500 berekeningsrapportages geëxporteerd. Met een kleine dertig spoedreparaties oftewel ‘hotfixes’ hielp het AERIUS team het systeem door zijn kinderziektes heen.

Nadat Calculator door de grote belangstelling in het eerste etmaal twee keer uit de lucht ging, was het instrument vervolgens tijdens kantooruren fulltime beschikbaar. De ontwikkelaars zorgden ervoor de hotfixes steeds buiten kantooruren uit te voeren. Het ging daarbij bijvoorbeeld om bugs in Calculator of Register, problemen met bepaalde browsers, verzending van bijlagen in de Meldingenmodule en de koppeling met externe kaartservers. Ook voerde het AERIUS team op verzoek van de bevoegde gezagen enkele malen correcties door in gebieden, habitats of ontwikkelingsruimte.

Veel minder discussie over berekeningen

Adviseur Marcel Blankvoort van DPA Cauberg-Huygen heeft Calculator al veelvuldig gebruikt. Hij adviseert vooral industriële bedrijven zoals de voedingsmiddelenindustrie, afvalverwerkers en de automotive branche. Het doorrekenen van industriële processen en de vervoerbewegingen van een bedrijf is net even complexer dan het doorrekenen van agrarische uitbreidingen, legt hij uit. ‘Groot voordeel van AERIUS ten opzichte van bijvoorbeeld het instrumentarium voor luchtkwaliteit is dat veel van de benodigde kentallen in het instrument zijn ingebouwd. Dat maakt mijn werk een stuk eenvoudiger. En belangrijker nog, het scheelt enorm veel discussie over de berekening met het bevoegd gezag. Verder zitten ook de natuurgebieden in AERIUS, zodat ik die niet steeds overal vandaan hoef te halen. Ik kan goed uit de voeten met het programma en als er eens wat is, kom ik er meestal met de handleiding wel uit.’

Natuurlijk zijn er ook nog wensen. Blankvoort: ‘Als de depositie beneden de 0,05 mol blijft, genereert AERIUS geen rapport. Om de berekening toch te bewaren, maak ik maar een schermafdruk. Het zou goed zijn als ik gewoon een rapport zou krijgen. De mogelijkheid om twee varianten van een plan met elkaar te kunnen vergelijken vind ik erg handig,’ besluit de adviseur. ‘Die functie zou ik graag uitgebreid zien naar nog meer varianten.’

Bètaversie Register

In Overijssel heeft het bevoegd gezag in de eerste maand van de PAS zo’n 200 vergunningaanvragen ontvangen en zo’n 130 meldingen. Ria van Leeuwen, medewerker uitvoering natuurwetten bij de provincie: ‘Register doet in principe wat het moet doen, al hebben we nog wel wat aanloopproblemen. Dat zal ook komen doordat de huidige versie nog een bètaversie is,’ denkt ze. ‘Onhandig is bijvoorbeeld dat bij meldingen de onderbouwing van de cijfers in een aparte mailbox binnenkomt. Het kost ons dan weer extra tijd om de gegevens bij elkaar te zoeken. In de versie die we in december krijgen is dat vast verbeterd.’ Begin september verwacht Overijssel de eerste vergunning te kunnen verlenen.

Grote infraprojecten met Connect

Ook bij Rijkswaterstaat wordt intensief gewerkt met AERIUS, al functioneert het instrumentarium nog niet optimaal voor grote infraprojecten. ‘Onze invoerbestanden zijn over het algemeen veel groter dan de invoerbestanden voor agrarische of industriële projecten,’ zegt Carla Mors, projectleider implementatie PAS bij Rijkswaterstaat. ‘Wij rekenen daarom vooral via de rekenwebservice van AERIUS Connect. Die is minder gebruiksvriendelijk en heeft een veel basalere functionaliteit dan Calculator en daar kunnen adviesbureaus nog niet goed mee uit de voeten. Ik hoop dat er in de toekomst meer tijd is voor de doorontwikkeling van Connect.’

Meer informatie

Locaties meldingen PAS juli 2015

Locaties van de 832 meldingen in de eerste maand van de PAS