AERIUS versterkt inzet op datamanagement

maandag, 23 maart 2015

Met de komst van een nieuw teamlid zet het AERIUS team vanaf deze maand extra in op datamanagement. Jan Skornsek gaat zich bezighouden met het maken van goede afspraken over dataleveranties met de uiteenlopende bronhouders. Ook gaat hij aan de slag met het AERIUS informatiemodel IMAER dat de basis vormt voor het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen partijen.

Aan de basis van de berekeningen met AERIUS ligt een grote hoeveelheid (geo)datasets. Denk maar aan kaarten met de begrenzingen van de Natura 2000-gebieden, de Natura 2000-habitats, achtergronddepositie (de zogenoemde GCN/GDN-kaarten van het RIVM), topografie en bestuurlijke grenzen. Skornsek: “Deze data zijn afkomstig van veel verschillende bronhouders. Goede onderlinge afspraken over de leveringen zijn daarom essentieel: wat wordt precies geleverd, wanneer, via welke kanalen en in welke formaat?” AERIUS en de bronhouders leggen hun afspraken vast in Gegevensleveringsprotocollen (GLP’s) en de leveringen worden hieraan getoetst. Skornsek: “Onder meer de Natura 2000-habitatkaart is op basis van een GLP tot stand gekomen. Samen met de bronhouders wil ik deze aanpak graag verder ontwikkelen en inzetten voor meer datasets.”

Meer informatie

Van black box naar glazen huis. Datamanagement voor AERIIS, geo-applicatie voor stikstofbeleid (artikel in GIS Magazine)