AERIUS versiesystematiek

dinsdag, 27 maart 2012
Release schema van AERIUS

Sinds april 2011 hebben verschillende versies van AERIUS het levenslicht gezien, op dit moment staat AERIUS 1.4.2 online.

Het eerste cijfer (1.x.x) geeft aan welke systeemversie van AERIUS het betreft. In dit geval AERIUS 1.x het beleidsondersteunende rekeninstrument dat gebruikt wordt bij de totstandkoming van de PAS.

Het tweede cijfer (x.4.x) geeft aan welke hoofdversie het is. In dit geval gaat het om de vierde versie van AERIUS 1. Bij iedere hoofdversie zijn andere rekenresultaten mogelijk. Deze vierde versie van AERIUS 1 is de basis voor PAS systematiek.

Tenslotte geeft het derde cijfer (x.x.2) de subversies aan. De rekenresultaten blijven gelijk en er worden alleen kleine wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd alsmede fout herstel.