AERIUS Register offline van 4 tot 15 december

dinsdag, 1 december 2015

In verband met de actualisatie van het Programma Aanpak Stikstof wordt de database van AERIUS aangepast. Dit betekent dat AERIUS Register van vrijdag 4 december 12:00 uur tot 15 december 00:00 uur offline gaat. In deze periode kunnen geen meldingen worden gedaan.

De aanpassing van de database houdt in dat nieuwe of geactualiseerde projecten en emissiefactoren worden verwerkt. Ook worden eerder ingediende meldingen gecontroleerd en foutieve (dubbele) meldingen verwijderd. Deze bestuurlijk afgesproken actualisatie van AERIUS werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte.

Om de aanpassing zorgvuldig te kunnen laten verlopen, wordt de database voor meldingen tijdelijk buiten gebruik gesteld. Gedurende deze periode kunt u wel gewoon rekenen met Calculator en vergunningaanvragen indienen.

Nieuwe versies AERIUS producten

Op 15 december 00.00 uur is de database gereed en komen ook nieuwe versies van AERIUS Calculator, Connect, Register en Monitor beschikbaar. Om deze overgang goed te kunnen laten verlopen, gaan vanaf 14 december 00.00 uur alle AERIUS producten offline. Vanaf 15 december 00.00 uur zijn de nieuwe versies beschikbaar. Meer informatie over de uitgevoerde wijzigingen volgt in het vrijgavebericht op deze website en op PAS in Uitvoering.