AERIUS Register beschikbaar

maandag, 30 maart 2020

Vanaf vandaag stelt het RIVM AERIUS Register beschikbaar. In AERIUS Register kunnen bevoegde gezagen de stikstofruimte die beschikbaar komt door het treffen van een maatregel reserveren en toedelen aan aanvragen die stikstofruimte vragen.

De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte gaat opleveren. De door maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70% worden besteed aan economische ontwikkelingen voor woningbouw en enkele grote infrastructurele projecten (of MIRT-projecten). De overige 30% valt toe aan de reductie van stikstof en daarmee aan de natuur.

Met AERIUS Register kan de ruimte die beschikbaar komt door het nemen van maatregelen, worden gereserveerd en toebedeeld aan aanvragen. AERIUS Register is alleen toegankelijk voor bevoegde gezagen. Zij kunnen de binnengekomen aanvragen inladen om vervolgens ruimte te reserveren en toe te delen. Hierbij houden zij rekening met de afgesproken prioritering. In AERIUS Register voeren de bevoegde gezagen de datum in waarop zij een aanvraag ontvangen hebben. De aanvragen worden automatisch op deze datum gesorteerd.

AERIUS Register is de software voor de boekhouding van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Kijk voor meer informatie hierover op www.aanpakstikstof.nl.

Meer weten?

De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de release notes. Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Hier is ook de handleiding terug te vinden. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk van BIJ12. Of kijk op aanpakstikstof.nl.