AERIUS presentatie bij delfstofwinners FODI

maandag, 10 juni 2013

Op 16 mei heeft AERIUS een presentatie gegeven bij de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI). De kennismaking leidde tot een afspraak voor een vervolgbijeenkomst om te inventariseren welke specifieke behoeften FODI heeft en hoe AERIUS hierbij van dienst kan zijn.

De FODI vertegenwoordigt het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat zich bezig houdt met de winning van zand, grind, klei en kalksteen. De belangenbehartiging van FODI richt zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en rijksoverheid. De locaties van de delfstofwinningen liggen vaak in de nabijheid van Natura 2000-gebieden waardoor de bedrijven te maken krijgen met nb-wet vergunningen.

FODI website
FODI natuurwetgeving