AERIUS op PDOK Congres

vrijdag, 18 januari 2013

Op woensdag 16 januari was AERIUS aanwezig op het PDOK-congres (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) in het Orpheus theater in Apeldoorn. Tijdens dit congres werd de overgang gevierd van programmafase naar beheer- en exploitatiefase van PDOK. Een select aantal sprekers, zowel oud gediende als jongen honden, van binnen en buiten de geo-wereld, ging in op het thema"Open Geodata in de toekomst".

AERIUS maakt dankbaar gebruik van PDOK-services. Bijvoorbeeld de topografische ondergrond wordt door hen geleverd. De aanwezigheid op de Expomarkt om te laten zien wat wij er mee doen was dus meer dan op zijn plaats. De demonstratie van AERIUS II.0 trok veel belangstelling. Veel belangstellenden waren verrukt over de eenvoud van de applicatie ondanks dat ze de complexiteit wel degelijk terugzagen in resultaten. Daarnaast waren er ook organisaties die kansen zagen om aan te sluiten op AERIUS-ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de inzet in Serious Gaming, waardoor de gebruiker beter in staat zalzijn integrale afwegingen te maken, is het waard omin de toekomst te verkennen.