AERIUS Ontwikkeldag was succes

dinsdag, 22 mei 2018
gouden api

De 3e AERIUS Ontwikkeldag was een succes! In groepjes is er door alle deelnemers bevlogen gewerkt aan het uitwerken van gebruikerswensen tot een concrete pitch voor de AERIUS ‘dragons’. Waar sommige wensen al wat langer lagen te wachten, zijn er ook verrassende nieuwe wensen voorgedragen. De aanwezige AERIUS-team leden hebben naast het ondersteunen bij het uitwerken van wensen ook zelf weer kennis en ervaring opgedaan over het gebruik van AERIUS in de praktijk. De gebruikers hebben juist weer inzicht verworven in hoeveel er eigenlijk bij komt kijken om een wens tot concreet voorstel uit te werken. Uiteindelijk zijn er 7 ideeën gepitched voor de ‘dragons’, gericht op wensen voor  Calculator, Register, Monitor en Scenario. Het harde werk is beloond. De dragons gaan de voorstellen  in een extra ingelaste CAB-vergadering bespreken, zodat budget kan worden toegekend en het werk ingepland kan gaan worden. Voor enkele voorstellen was nog iets meer uitwerking nodig, of wordt de wens doorgespeeld naar een overlegtafel waar wel een beslissing genomen kan worden. Wordt vervolgd...