AERIUS ontvangt Sharing & Reuse Certificate of Excellence

woensdag, 29 maart 2017
foto van uitreiking certificate of excellence

AERIUS heeft op 29 maart in Lissabon het  ‘Sharing and Reuse Certificate of Excellence' ontvangen.  Daarmee werd AERIUS knap vierde in de categorie 'Nationale dienstverlening' van de internationale Sharing and Reuse contest van de Europese Commissie.  Het certificaat werd uitgereikt tijdens de Sharing  and Reuse conferentie. Namens het RIVM nam Mark Wilmot het certificaat in ontvangst. 

Internationale erkenning
Na de winst van de Computable Award is dit Certificate of Excellence ook een internationale erkenning voor de aanpak die met AERIUS is gekozen. Hierin is de keuze voor Open Source en Open Data belangrijk. Ook lastenverlichting (financieel en voor gebruikers zelf), afspraken over governance en duurzame beheer zijn volgens de Europese Commissie sterke punten. 

De Europese Commissie vindt dat veel ICT-oplossingen ook in andere landen gebruikt kunnen worden. Dit voorkomt dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden. Het bespaart tijd én geld voor gebruikers en overheden. Tegelijkertijd maakt samenwerking aan gemeenschappelijke oplossingen het gemakkelijker om kennis tussen overheidsinstanties te delen. AERIUS heeft het Certificate ontvangen in de categorie ‘Dienstverlening op nationaal niveau’.

Wat is AERIUS
AERIUS is het rekeninstrument voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en wordt ontwikkeld in opdracht van 3 landelijke en 12 provinciale overheden. Het heeft zich ontwikkeld tot een ICT-instrument dat beleidsvorming en uitvoering voor het domein stikstofdepositie, als onderdeel van de Wet Natuurbescherming met elkaar verbindt. Doordat AERIUS de politiek, vergunningverlener en handhaver op inzichtelijke wijze van dezelfde informatie voorziet, kunnen er sneller en efficiënter kwalitatief betere besluiten worden genomen. AERIUS is volledig gebaseerd op Open Source software en gebruikt de internationale open standaarden om met andere IT-dienstverleners te communiceren. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS.