AERIUS ondersteunt uitvoering Regeling provinciale aankoop veehouderijen

donderdag, 5 november 2020

Het RIVM heeft een Aankoopcalculator beschikbaar gesteld in AERIUS ter ondersteuning van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Deze regeling is op woensdag 4 november in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is gericht op het kunnen opkopen van ‘piekbelasters’: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in de buurt.

Aankoopcalculator

De AERIUS Aankoop Calculator ondersteunt de uitvoering van deze regeling door van ingediende aanvragen de piekbelasting en de kosteneffectiviteit te bepalen. Op deze manier kan beoordeeld worden of een bedrijf in aanmerking komt voor deelname aan de regeling.

Het RIVM heeft de Aankoop Calculator in opdracht van het Ministerie van LNV ontwikkeld. De Aankoop Calculator is een zelfstandige module die gebruik maakt van de bestaande AERIUS modules. De module kan alleen gebruikt worden voor deze regeling. Het is niet mogelijk om met de Aankoop Calculator een berekening te maken voor een vergunningsaanvraag. AERIUS Aankoop Calculator is specifiek beschikbaar gesteld voor deze regeling. Daarom is er een capaciteit voorzien van maximaal 50 gebruikers tegelijkertijd.

In deze handleiding is stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat.

Meer informatie