AERIUS ondersteunt ontwikkeling provinciale beleidsregels

dinsdag, 31 maart 2015
Varkens

De afgelopen periode heeft het AERIUS team de provincies ondersteund in hun proces om te komen tot provinciale beleidsregels voor de PAS, in het bijzonder de grenswaarde voor maximale uitbreiding. De provincies kregen een handzame rekentool om zelf op provincieniveau te kunnen bepalen hoeveel van de individuele veehouderijen nog zouden kunnen uitbreiden bij een zelf te variëren grenswaarde.

De hier bedoelde provinciale beleidsregels zijn de regels die provincies hanteren bij de toedeling van ontwikkelingsruimte aan bedrijven, aanvullend op de landelijke regels. De provincies streven naar zo veel mogelijk uniformiteit in beleidsregels. Zij willen met deze beleidsregels onder andere voorkomen dat grote bedrijven in één keer de totale beschikbare ontwikkelingsruimte op een plek benutten.

Omvangrijke rekenexercitie

De ontwikkelde rekentool is gebaseerd op een omvangrijke rekenexercitie door het AERIUS team waarbij voor alle veehouderijen berekend is wat de individuele ‘claim’ op de ontwikkelingsruimte zou zijn, mocht dat betreffende bedrijf gaan uitbreiden. In totaal werden ruim acht miljoen berekeningen uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van een door IPO gehanteerd groeiscenario voor de veehouderij, dat aan AERIUS is aangeleverd. Met de tool kunnen de provincies zelf de gevolgen van beleidskeuzes onderzoeken.

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer op 20 maart per brief geïnformeerd over de zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van de PAS. In deze brief heeft zij ook de stand van zaken rond het opstellen van de provinciale beleidsregels aangegeven.

Meer informatie