AERIUS krijgt plek in Werkgroep Luchtkwaliteitsmodellen

donderdag, 22 oktober 2015
Werkgroep Luchtkwaliteitsmodellen

Op 15 oktober heeft het AERIUS team een demonstratie gegeven van AERIUS Calculator in de Werkgroep Luchtkwaliteitsmodellen (WLM). Hier wisselen overheden, kennisinstituten en adviesbureaus informatie uit over modellen voor luchtverontreiniging. Afgesproken werd dat AERIUS aansluit als lid van de WLM.

Met InfoMil, de organisator van de WLM, en het RIVM is afgesproken om de WLM te gebruiken als platform voor de bespreking van rekenmodellen die worden gebruikt in AERIUS Calculator. Dit betekent dat een vertegenwoordiger van het AERIUS team voortaan zal deelnemen aan bijeenkomsten van de werkgroep. Dit is belangrijk voor AERIUS om geïnformeerd te blijven over nieuwe technische ontwikkelingen en om voorstellen voor verbeteringen in AERIUS te kunnen bespreken met inhoudelijk deskundigen.

De WLM wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van IenM.