AERIUS is er klaar voor, brongegevens nog niet

donderdag, 10 februari 2011

De eerste versie van het rekeninstrument Aerius, waarmee het ontstaan en de verdeling van de ammoniakdepositie in de gebieden inzichtelijk wordt gemaakt, wordt op dit moment afgerond.Deze versie kan gebruikt worden in de gebiedsgerichte aanpak van Fase III, en zal in de komende periode ook geschikt gemaakt worden voor de uiteindelijke vergunningverlening. Voor Aerius is de afgelopen maanden veel en mooi werk verzet; het is een goed uitgangspunt voor het vele werk dat nog wacht. Aerius is afhankelijk van goede emissiegegevens en goede kaarten. Op dit moment zijn deze brongegevens nog niet optimaal voorhanden. In de komende maanden zal de beschikbaarheid verbeterd moeten worden om AERIUS goed in te kunnen zetten voor het definitieve PAS.