AERIUS II releases

donderdag, 7 juni 2012
Schematische weergave van de release-indeling van AERIUS II

AERIUS II.0 heeft beperkte functionaliteit, dit wil zeggen dat de nadruk ligt op de aanvrager en niet op de vergunningverlener. De aanvrager krijgt een gebruiksvriendelijke, werkbare, robuuste en stabiele applicatie. De vergunningverlener moet voorlopig nog gebruik maken van een zeer eenvoudige applicatie en zal handmatige handelingen behouden totdat AERIUS II.1 operationeel is. De beleidsondersteunende functionaliteit is in AERIUS II.0 geheel afwezig. Het systeem is voorbereid voor ondersteuning van de monitoring. Een randvoorwaarde voor AERIUS II.0 is dat de definitie en verdeling van ontwikkelingsruimte op 1 september 2012 bekend is.

In AERIUS II.1 wordt monitoring uitgewerkt én de optimalisatie voor de vergunningverlener. De handmatige onderdelen van de ontwikkelingsruimte registratie zullen komen te vervallen. Ook de aanvrager krijgt uitgebreidere functionaliteit tot z’n beschikking zoals het vergelijken van varianten en analyse mogelijkheden van resultaten. In AERIUS II.1 wordt de functionaliteit ontwikkeld die noodzakelijk is voor de monitoring van de PAS. De functionaliteit hiervoor kan op dit moment nog niet ontwikkeld worden, een randvoorwaarde van het voorstel is dat deze wél ontwikkeld kan worden vanaf 1 januari 2013 op dat moment moet er voldoende helderheid zijn.

In AERIUS II.2 zal alle functionaliteit uit het functioneel ontwerp van AERIUS II zijn opgenomen. Praktisch betekent dit dat de algemene publiek functionaliteit alsmede de laatste eindjes van beleidsontwikkeling geregeld zullen zijn. Tenslotte zal een aantal zaken ontwikkeld worden om de beheerkosten te minimaliseren. Deze versie is een doorontwikkeling van AERIUS II.1, waarin de ervaringen met deze versie verwerkt worden.

Zie de bovenstaande afbeelding voor de concept planning releases AERIUS II 2013