AERIUS II

dinsdag, 27 maart 2012

Om de verlening van natuurbeschermingswet vergunningen met een beroep op de PAS mogelijk te maken wordt AERIUS II ontwikkeld. Het AERIUS II project is omvangrijk en complex, in deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het belangrijkste onderdeel van het ontwerp proces en de pilots.

In komende nieuwsbrieven zal een scala van andere onderwerpen aanbod komen over het project en het ontwikkelproces van de komende maanden. Maar eerst kort aandacht voor de planning.

Planning AERIUS II

Op dit moment heeft het AERIUS team toestemming voor fase I van het AERIUS II project, hier zijn we nu ook mee bezig. Het gaat dan om het ontwerpen van AERIUS II en de test-, beheer- en implementatie plannen. Fase I loopt tot in de zomer door.

Als het ontwerp van AERIUS II helder is, kan pas een betrouwbare planning worden gegeven voor de verdere ontwikkeling van AERIUS. Het ontwerp van AERIUS II is echter in grote mate afhankelijk van de voortgang van de PAS zelf; slechts als de PAS als systematiek voldoende uitgewerkt is, kan duidelijk worden dat dit betekend voor de ICT ondersteuning.

AERIUS II is slechts de ICT ondersteuning van de vergunningverleningprocessen bij de provincies. Voor een goede implementatie is het noodzakelijk dat proces en ICT gezamenlijk op trekken, vandaar dat de provincies nu reeds betrokken zijn bij het ontwerp van AERIUS II.

Een betrouwbare planning voor AERIUS II is daarom nu nog niet te geven, we gaan er vanuit dat AERIUS II in 2013 beschikbaar zal zijn voor implementatie.