AERIUS Calculator weer beschikbaar, toelichting en tips voor gebruikers

maandag, 30 maart 2020

Sinds vandaag is AERIUS Calculator weer beschikbaar. De afgelopen dagen is er door het team hard gewerkt om verstoringen door grote berekeningen te verhelpen. Deze week werken we door aan verbeteringen aan het systeem. Op vrijdag 3 april is een volgende release. Daarom is Calculator op 3 april vanaf 9.00 uur ’s ochtends tijdelijk niet beschikbaar. De geplande release is in de loop van vrijdag weer beschikbaar. AERIUS Calculator is de afgelopen tijd  niet beschikbaar geweest. De afgelopen periode is gewerkt aan het verbeteren van het systeem en het verkorten van de (zeer) lange rekentijden. Wij geven hieronder een toelichting en tips voor gebruikers.

Een terugblik

De afgelopen maanden zijn door gebruikers van Calculator meer dan 100.000 rekenresultaten gedownload. De eerste drie maanden van het PAS (dat was in 2015) waren tot voor kort  de drukste periode. Toen waren er 25.000 downloads. Het gebruik van Calculator is dus enorm opgelopen.

Met het PAS hanteerde Calculator een ondergrens van 0,05 mol/ha/jaar. Nu is de ondergrens ingesteld op 0,005 mol/ha/jaar. Afhankelijk van de projectemissie en bronkenmerken kan dit betekenen dat er 20 keer zoveel hexagonen zijn waarop de berekeningen moeten plaatsvinden. Voor een berekening van bijvoorbeeld een melkveebedrijf van 100 stuks melkvee werden er voorheen ca 5.000 hexagonen doorgerekend, nu loopt dat op tot 100.000 hexagonen.

Verbeteringen

De versie die nu beschikbaar is heeft een aantal belangrijke verbeteringen om wachttijden te voorkomen:

  • De beschikbare rekencapaciteit van AERIUS is in de afgelopen maanden uitgebreid.
  • Het opruimwerk vindt iedere nacht geforceerd plaats. Een van de oorzaken van de vertraging had te maken met het ophopen van de te verwijderen rekenresultaten. Als het opruimwerk te hoog oploopt, forceert AERIUS dit en geeft hier voorrang aan boven het verwerken van nieuwe aanvragen. Soms was dit zo veel dat een handmatige herstart van het systeem nodig was, waardoor gebruikers hun berekening of PDF-export kwijt raakten. Dit kan nu niet meer gebeuren. Daarnaast is een optie toegevoegd om het opruimwerk zelf te starten en zo even de berekeningen te onderbreken.
  • Indien er meer dan 60 projecten tegelijkertijd worden aangeboden, krijgen gebruikers de melding dat het starten van hun berekening is vertraagd. De berekening komt dan in de wachtrij terecht. Er volgt altijd een e-mail met de resultaten (PDF).

 

Ondanks de verhoogde capaciteit van AERIUS kan een piekbelasting nog steeds voorkomen. Vanuit het RIVM bewaken we continu dat AERIUS Calculator onder werktijd beschikbaar blijft voor gebruikers. 

Tips voor gebruik

  • Zware berekeningen duren nu eenmaal langer, dus wees geduldig. AERIUS Calculator wordt voor de meest uiteenlopende plannen en projectberekeningen ingezet. Hoewel die onderling niet altijd vergelijkbaar zijn, hebben we getracht in bijgaande tabel een overzicht te geven van wat de doorlooptijd kan zijn bij verschillende projectberekeningen. De sector, het aantal bronnen en de totale emissie beïnvloeden allemaal de benodigde rekentijd.
  • Begin bij het lang op zich laten wachten van de rekenresultaten niet opnieuw met het doen van de berekening. Dit maakt de wachttijd alleen maar langer.

 

Sector

Aantal bronnen (ca.)

Emissie (ton/jaar)

Verwachte doorlooptijd (minuten)

 

 

 

Gebruikersschil

PDF-export

Energie

Industrie

Zeescheepvaart

Wegverkeer

10

NOx: 250

NH3: 50

40

30

Energie

Industrie

Binnenvaart

Wegverkeer

60

NOx: 500

NH3: 300

30

20

Energie

Industrie

Wegverkeer

10

NOx: 50

NH3: <1

10

10

Woningbouw

50

NOx: 25

NH3: <1

10

10

Woningbouw

10

NOx: 5

NH3: <1

5

5

Landbouw

10

NOx: -

NH3: 30

20

15

Landbouw

5

NOx: -

NH3: 5

15

10

Landbouw

2

NOx:

NH3: <1

10

5