AERIUS Calculator storing bij mobiele werktuigen

donderdag, 9 juni 2022

Op dit moment is het niet mogelijk om berekeningen met mobiele werktuigen goed uit te voeren. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan. We houden u hier op de hoogte van de voortgang.